กิจกรรมบริษัท

CMAN จัดโครงการ " KIDS นอกตำรา " ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

03 ก.ค. 2562

นางรัชนีเพ็ญ อึ๊งภากรณ์ กรรมการ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม "Kids นอกตำรา" ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่กว่า 100 คน ได้สัมผัสประสบการณ์ในการเรียนการสอนอีกรูปแบบนอกเหนือจากในห้องเรียน พร้อมกับเรียนรู้เทคนิควิชาชีพต่าง ๆ และการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ เช่น การเล่นดนตรี การฝึกอาชีพ ผ่านการฝึกสอนของพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ย้อนกลับ