กิจกรรมบริษัท

CMAN เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 28

11 มิ.ย. 2562

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ประธานคณะนักศึกษา วตท.28) และ นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 28 ในกิจกรรมการศึกษาดูงาน CMA Visit เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


ย้อนกลับ