ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 21 ต.ค. 2562 16:37
1.76
-0.02 (-1.12%)
ปริมาณ (หุ้น)
214,600
มูลค่า (บาท)
378,830
วันก่อนหน้า
1.78
ราคาเปิด
1.76
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.76 / 109,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.79 / 76,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.76 - 1.79
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.75 - 3.12