ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 19 ก.พ. 2563 12:06
1.23
+0.01 (0.82%)
ปริมาณ (หุ้น)
64,600
มูลค่า (บาท)
79,339
วันก่อนหน้า
1.22
ราคาเปิด
1.22
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.22 / 29,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.23 / 23,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.22 - 1.24
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.12 - 3.04