ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 09 มี.ค. 2564 10:59
1.65
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
35,100
มูลค่า (บาท)
57,874
วันก่อนหน้า
1.65
ราคาเปิด
1.65
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.65 / 3,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.66 / 82,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.64 - 1.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.81 - 1.77