ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ย. 2563 12:28
1.29
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
78,000
มูลค่า (บาท)
100,354
วันก่อนหน้า
1.29
ราคาเปิด
1.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.28 / 76,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.29 / 10,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.28 - 1.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.81 - 1.85