ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 23 มิ.ย. 2564 16:38
2.76
+0.04 (1.47%)
ปริมาณ (หุ้น)
2,252,200
มูลค่า (บาท)
6,218,200
วันก่อนหน้า
2.72
ราคาเปิด
2.74
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.74 / 200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.76 / 20,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.72 - 2.82
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.03 - 2.92