ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 17 ส.ค. 2561 16:36
3.22
+0.10 (3.21%)
ปริมาณ (หุ้น)
3,694,700
มูลค่า (บาท)
11,966,186
วันก่อนหน้า
3.12
ราคาเปิด
3.12
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.22 / 193,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.24 / 586,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.12 - 3.32
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 5.10