ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 13 ธ.ค. 2562 16:36
1.59
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
119,400
มูลค่า (บาท)
189,826
วันก่อนหน้า
1.59
ราคาเปิด
1.57
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.59 / 8,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.60 / 37,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.57 - 1.59
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.52 - 3.04