ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 16 ต.ค. 2561 16:37
3.16
-0.02 (-0.63%)
ปริมาณ (หุ้น)
495,400
มูลค่า (บาท)
1,573,624
วันก่อนหน้า
3.18
ราคาเปิด
3.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.16 / 98,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.18 / 60,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.16 - 3.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 5.10