ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 10 ก.ค. 2563 10:19
1.42
+0.02 (1.43%)
ปริมาณ (หุ้น)
55,500
มูลค่า (บาท)
78,386
วันก่อนหน้า
1.40
ราคาเปิด
1.42
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.41 / 10,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.42 / 4,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.41 - 1.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.81 - 2.78