ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 03 เม.ย. 2563 16:40
0.99
-0.02 (-1.98%)
ปริมาณ (หุ้น)
123,300
มูลค่า (บาท)
121,353
วันก่อนหน้า
1.01
ราคาเปิด
0.99
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
0.99 / 44,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.00 / 500
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.97 - 0.99
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.81 - 2.78