ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 24 ก.ย. 2563 16:36
1.15
-0.01 (-0.86%)
ปริมาณ (หุ้น)
157,900
มูลค่า (บาท)
182,889
วันก่อนหน้า
1.16
ราคาเปิด
1.16
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.15 / 45,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.17 / 10,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.15 - 1.16
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.81 - 1.94