ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 21 มิ.ย. 2561 16:38
3.30
-0.04 (-1.20%)
ปริมาณ (หุ้น)
2,312,800
มูลค่า (บาท)
7,585,134
วันก่อนหน้า
3.34
ราคาเปิด
3.32
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.26 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.30 / 90,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.22 - 3.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.08 - 5.10