ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 25 เม.ย. 2561 11:55
3.98
-0.06 (-1.49%)
ปริมาณ (หุ้น)
3,875,000
มูลค่า (บาท)
15,503,640
วันก่อนหน้า
4.04
ราคาเปิด
4.04
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.96 / 449,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.98 / 231,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.96 - 4.04
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.92 - 5.10