ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 25 มิ.ย. 2562 16:37
2.44
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
982,600
มูลค่า (บาท)
2,381,502
วันก่อนหน้า
2.44
ราคาเปิด
2.44
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.42 / 33,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.44 / 49,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.42 - 2.46
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.40 - 3.68