ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 16 ส.ค. 2562 16:38
2.10
+0.06 (2.94%)
ปริมาณ (หุ้น)
1,113,300
มูลค่า (บาท)
2,337,496
วันก่อนหน้า
2.04
ราคาเปิด
2.04
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.10 / 142,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.12 / 18,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.04 - 2.14
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.00 - 3.52