ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
THB
ปรับปรุงเมื่อ 14 ธ.ค. 2561 16:35
2.72
-0.02 (-0.73%)
ปริมาณ (หุ้น)
175,300
มูลค่า (บาท)
474,320
วันก่อนหน้า
2.74
ราคาเปิด
2.72
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.70 / 3,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.72 / 11,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.68 - 2.74
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 5.10