ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

21 มี.ค. 2561 ถึง 24 เม.ย. 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23 มี.ค. 2561 ถึง 05 เม.ย. 2561)
4.22 4.96 4.22 4.46 738,021,800 3,406,941,312
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 มี.ค. 2561 ถึง 22 มี.ค. 2561)
5.00 5.10 4.28 4.30 420,615,700 1,977,645,858
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 เม.ย. 2561 4.08 4.12 4.02 4.04 2,917,300 11,838,406
23 เม.ย. 2561 4.12 4.14 4.00 4.10 3,104,500 12,649,474
20 เม.ย. 2561 4.46 4.46 3.92 4.10 37,225,300 154,057,924
19 เม.ย. 2561 4.48 4.54 4.42 4.46 6,708,400 30,005,724
18 เม.ย. 2561 4.48 4.52 4.46 4.48 3,046,500 13,657,332
17 เม.ย. 2561 4.46 4.52 4.30 4.50 6,106,700 27,167,072
12 เม.ย. 2561 4.56 4.58 4.44 4.48 16,627,800 74,615,536
11 เม.ย. 2561 4.64 4.64 4.50 4.58 25,216,200 115,162,100
10 เม.ย. 2561 4.56 4.66 4.50 4.64 42,163,500 193,230,256
09 เม.ย. 2561 4.48 4.54 4.34 4.50 21,727,500 97,192,776
05 เม.ย. 2561 4.62 4.64 4.44 4.46 35,623,000 161,883,314
04 เม.ย. 2561 4.68 4.74 4.52 4.54 49,711,300 229,764,410
03 เม.ย. 2561 4.82 4.90 4.60 4.60 83,489,700 398,826,110
02 เม.ย. 2561 4.56 4.96 4.54 4.88 129,692,600 625,580,298
30 มี.ค. 2561 4.62 4.66 4.48 4.56 38,974,500 177,786,902
29 มี.ค. 2561 4.58 4.64 4.50 4.54 40,605,400 186,010,376
28 มี.ค. 2561 4.54 4.72 4.52 4.52 109,384,600 506,587,592
27 มี.ค. 2561 4.54 4.60 4.44 4.50 56,625,300 255,686,836
26 มี.ค. 2561 4.30 4.68 4.28 4.56 152,258,500 686,390,572
23 มี.ค. 2561 4.22 4.36 4.22 4.22 41,656,900 178,424,902
22 มี.ค. 2561 4.42 4.58 4.28 4.30 81,895,900 363,162,150
21 มี.ค. 2561 5.00 5.10 4.34 4.36 338,719,800 1,614,483,708
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น