หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

SET
CMAN
ปรับปรุงเมื่อ 19 ก.พ. 2563 12:06
ราคาล่าสุด
1.23
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.01 (0.82%)
ปริมาณ (หุ้น)
64,600
มูลค่า (บาท)
79,339
ราคาเปิด
1.22
วันก่อนหน้า
1.22

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ

และคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ่านต่อ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2
ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +662 661-9734-8
โทรสาร: +662 260-9176
อีเมล์: ir@chememan.com

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดทั้งหมด
สมัคร