หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

SET
CMAN
ปรับปรุงเมื่อ 21 ต.ค. 2562 16:37
ราคาล่าสุด
1.76
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-1.12%)
ปริมาณ (หุ้น)
214,600
มูลค่า (บาท)
378,830
ราคาเปิด
1.76
วันก่อนหน้า
1.78

Investor Kits

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประจำไตรมาสและประจำปี

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ

และคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ่านต่อ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2
ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +662 661-9734-8
โทรสาร: +662 260-9176
อีเมล์: ir@chememan.com

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดทั้งหมด
สมัคร