หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

SET
CMAN
ปรับปรุงเมื่อ 22 เม.ย. 2562 16:37
ราคาล่าสุด
2.64
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.04 (-1.49%)
ปริมาณ (หุ้น)
656,700
มูลค่า (บาท)
1,753,278
ราคาเปิด
2.66
วันก่อนหน้า
2.68
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง The Pinwheel โรงแรมโฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง 2 ช่องทางดังนี้

  1. เว็บไซด์ของบริษัท ที่
    การประชุมผู้ถือหุ้น
  2. รหัสคิวอาร์ (QR Code)
    การใช้รหัส QR Code

Investor Kits

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประจำไตรมาสและประจำปี

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2
ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +662 661-9734-8
โทรสาร: +662 260-9176
อีเมล์: ir@chememan.com

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดทั้งหมด
สมัคร