หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

SET
CMAN
ปรับปรุงเมื่อ 10 ก.ค. 2563 09:42
ราคาล่าสุด
1.40
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
-
มูลค่า (บาท)
0
ราคาเปิด
-
วันก่อนหน้า
1.40
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08:00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วย


บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รายละเอียด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2
ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +662 661-9734-8
โทรสาร: +662 260-9176
อีเมล์: ir@chememan.com

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดทั้งหมด
สมัคร