หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

SET
CMAN
ปรับปรุงเมื่อ 14 ธ.ค. 2561 16:35
ราคาล่าสุด
2.72
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.73%)
ปริมาณ (หุ้น)
175,300
มูลค่า (บาท)
474,320
ราคาเปิด
2.72
วันก่อนหน้า
2.74

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ

และคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อ่านต่อ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2
ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +662 661-9734-8
โทรสาร: +662 260-9176
อีเมล์: ir@chememan.com

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดทั้งหมด
สมัคร