ต่างประเทศ

ออสเตรเลีย บริษัท เคมีแมน ออสเตรเลีย

บริษัท เคมีแมน ออสเตรเลีย เป็นบริษัทย่อยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มบริษัท เคมีแมน โดยตั้งอยู่ที่เฮนเดอร์ซัน ชานเมืองเพิร์ธ ในออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งเป็นทำเลที่เอื้อต่อการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

เวียดนาม บริษัท นอร์ธแมน จำกัด

บริษัท นอร์ธแมน จำกัด ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟง เมืองท่าสำคัญของประเทศเวียดนาม เพื่อจัดหาแหล่งวัตถุดิบในประเทศเวียดนาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานแปรรูปปูนไลม์และเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2557

สิงคโปร์ บริษัท เคมีแมน อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท เคมีแมน อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเข้าและส่งออกปูนไลม์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อได้เปรียบในด้านที่ตั้ง บริษัทฯ จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขนส่งทางทะเลให้แก่ลูกค้าและกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด